Новости  Общение  Реки  Озёра  Моря  Памятка  Словарик  Радиация  Ссылки  Для писем

Десна

Данні Географічної Енциклопедії України (ГЕУ)

ДЕСНА - ріка в РРФСР (Смолен. і Брян. області) та УРСР (Черніг. і Київ, області), ліва прит. Дніпра. Довж. 1130 км (у межах УРСР - 591 км), пл. бас. 88,9 тис. км2. Бере по-чаток на Смоленській височині. Долина переважно трапецієвидна, широка; у верх, та частково серед, частині асиметрична, з низьким лівим і високим (до 35-40 м) правим берегом, нижче - береги пологі, піщані. Заплава заболочена, багато проток, стариць та озер. Річище Д. звивисте, завширшки до 450 м (пересічна шир. 200 м). Глиб, річки 2-4 м (максималь-на - 17 м). Похил річки 1 м/км. Д. приймає 18 правих (найбільші - Судость, Снов) та 13 лівих (основні - Сейм, Ос-тер) приток. Живлення пере-важно снігове. Гідролог, режим визначається весняною повінню і низькою літньою меженню. Амплітуда коливань рівнів во-ди досягає 3-4 м. Пересічна витрата води 361 м3/с. Замер-зає у грудні, скресає у березні. Регулярне судноплавство на 535 км від гирла. Для регулю-вання стоку та госп. потреб у бас. Д. споруджено понад 650 ставків. Водні ресурси ріки ви-користовують для водопоста-чання населених пунктів (одне з осн. джерел водопостачання Києва) та риборозведення. Для поліпшення якості води Д. та відтворення водних ресурсів здійснюються заходи, намічені у Схемі комплексного викори-стання і охорони водних ресур-сів Десни. Серед цих заходів - боротьба з ерозією, створення захисних насаджень на пісках, у ярах та вздовж річок у бас. Д.; створення водосховищ і ставків для акумуляції і перерозподілу стоку, буд-во очисних споруд і систем зворотного водопоста-чання. У бас. Д. проведено обстеження і паспортизацію ма-лих річок, охороняються болот-ні масиви, що мають водорегулююче значення (зокрема, у Черніг. обл. оголошено заповід-ними понад 40 тис. га боліт). Координує наук, і практичну діяльність постійний міжресп. комітет з проблем Десни. На Д. лежать міста Брянськ (РРФСР), Новгород-Сіверський, Чернігів, Остер (УРСР). Річка та її береги - важливий рекреац. район.

Література : Десна в межах України. К., 1964; По зачарованій Десні. В кн.: Степанів В. С., Смирнов І. В. Манд-руйте по Дніпру та його прито-ках. К., 1982.

Версия для печати

Маршруты :

 1. Сплав по Десне от с. Камень до с. Мезин 100 км (6 дней) 30.08 - 04.09.2020. Опис маршруту Віталія Кисленка (Київ).

 2. Сплав: Десна и Любич от г.Остер до с.Пуховки 60 км. 2019. Опис маршруту Віталія Кисленка (Київ).

 3. Болва-Десна 2010 (Людиново-с.Камень). Звіт Поєздніка С. (Київ)

 4. Ивотка–Десна 2009.
  Описание Креслова Александра (Сумы) и Кобзаря Вячеслава (Сумы).


 5. Десна 2007 (от Новгорода-Сиверского до Макошино).
  Отчет Поездника С. (Киев).


 6. Нерусса-Десна (до Новгорода Сиверского) - 2007. Отчет Поездника С. (Киев)

 7. Техническое описание водного путешествия по рекам Сейм и Десна (от с. Н. Вирки до пос. Макошино) - 2004 год. Рук. - Симкин А. И. (Мариуполь)

 8. "По Десне от Новгорода-Сиверского до Чернигова"
  Всесоюзный маршрут. Киев, 1989 год. Описание. Карта 1989 год. Схема 1987 год.


 9. По Сейму и Десне от станции Теткино до Макошино.
  Из книги Л. А. Плечко «Старинные водные пути».


 10. По Десне от Макошино до пристани Устье Десны.
  Из книги Л. А. Плечко «Старинные водные пути».


 11. Отчёт о водном туристском походе в районе Черниговского полесья по р. Сейм (от п. Батурина) и р. Десне (до г. Чернигова) в 1987 г. Рук. Гудий В. И. (Киев)
 
Водный туризм Украины
2002